Политика на поверителност
Поверителност
Политика на поверителност

Събиране на информация, Използване на сайта и Регистрация

За да използвате уеб сайта ни и услугите, които предодставяме, в това число закупуване на билет за театър и др., първо трябва да попълните формуляр за регистрация и да създадете потребителско име и парола. След като направите регистрацията си, трябва да посочите информация за обратен контакт като име, фамилия, адрес на местоживеене и адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес. Тази или друга информация, която се наложи да попълните ни е необходима, за да можем да се свържем с Вас относно услугите, към които сте проявили интерес.

7Д Сървисис ООД е единствения собственик/ползвател на получената информация, и няма да предоставя тази информация под никаква форма на трети лица.

Покупка на билет

Когато купувате билет от нас е възможно да поискаме да въведете адрес за доставка /например при доставка с наложен платеж/, тогава въведената от Вас информация ще бъде използвана единствено и само за осъществяване на доставката/сделката.

Лог файлове

Определен вид информация, която не идентифицира отделните потребители, бива събирана автоматично в лог файлове. Тази информация бива използвана за изготвяне на анализи за нуждите на 7Д Сървисис ООД и за администриране на сайта и подобряване на сигурността.

Линкове към други сайтове

Този уеб сайт съдържа линкове към други сайтове, които не са собственост на 7Д Сървисис ООД. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност за политиката на поверителност, както и за верността и характера на съдържанието на тези сайтове.

Промени в политиката на поверителност

В случай, че направим промени в политиката на поверителност, те ще бъдат публикувани както на сайта ни, така и на други места, които считаме за подходящи, с цел усведомеността на ползвателите на сайта и услугите ни. Запазваме правото си да променяме условията в политиката на поверителност по всяко време, затова умоляваме тя да бъде преглеждана периодично. В случай, че направим материални промени в тази политика, вие ще бъдете информирани по имейл или чрез нашия сайт.